top of page

 INWONERS 

Van oudsher hebben de inwoners van Meterik een sterke betrokkenheid gehad met de agrarische sector. De mensen voelden een sterke betrokkenheid met elkaar en dat uitte zich mede in vastberadenheid om te komen tot een zo zelfstandig mogelijk functioneren  als dorp en gemeenschap. Vanuit dat gegeven ontstond er ook een middenstand en werden er vele initiatieven ontwikkeld zoals het ‘gevecht’ voor een eigen kerk en parochie.  Mede hierdoor is de molen ‘Eendracht maakt Macht’ in Meterik gebouwd. Verder waren er ontwikkelingen op het gebied van tuinbouw, was er een melkfabriek en een tuinbouwschool.

Tegenwoordig zien we grote gespecialiseerde bedrijven in de agrarische sector. Waren er vroeger veel gemengde boerenbedrijven, tegenwoordig is alles veel grootschaliger. Denk hierbij aan veebedrijven, groente- en bloementelers (zowel op de koude grond als in de kas), champignonbedrijven, (tuinbouw)loonbedrijven en de paardensport.

  • Facebook
  • Youtube
bottom of page