top of page

PIETER LITJENS


Pieter Litjens werd op 18 maart 1905 in Meterik geboren. Hij sneuvelde aan het begin van de tweede wereldoorlog in Linden (Katwijk aan de Maas).


1905

Pieter Litjens werd op 18 maart 1905 in Meterik geboren. Hij sneuvelde aan het begin van de tweede wereldoorlog in Linden (Katwijk aan de Maas).


1940

Op 10 mei 1940 mislukten de eerste Duitse overgangspogingen over de Maas, waarna de Duitsers probeerden de kazematten op de westoever van de Maas één voor één uit te schakelen. Hierbij zijn aan de Nederlandse kant veel slachtoffers gevallen. Kazemat S-115 (die er nog steeds ligt) kreeg een voltreffer van een 8,8 cm granaat en in de loopgraaf kostte dat Pieter Litjens jammer genoeg het leven.


1942

Verslag uit Militaire Spectator maart 1942 Voorwand Kazemat 115 S. Katwijk aan de Maas ‘Bijzonder krachtig trad de vijandelijke artillerie op tegen de rivierkazemat Zuid en de kazematten 115 S en 114 G, welke vuur konden brengen op de plaats van het Maasveer en de naaste omgeving. Ook het stuk 8 staal heeft uiteraard van dit vuur zijn deel gehad. Bij dit stuk bevonden zich 7 bedieningsmanschappen. Toen reeds zeer vroeg in den morgen Duitsch geschut aan de Maas verscheen en achter een heg stelling nam, mocht de wachtmeester hierop het vuur niet openen, "daar zijn opdracht was om op pantser- en vechtwagens te vuren". Daarna kwam een Rijnaak de Maas afzakken; het bleek niet mogelijk om deze tot zinken te brengen. De bediening heeft -voor zooveel zulks mogelijk was - met de karabijn geschoten, doch moest veelal dekking zoeken tegen het artillerievuur, dat na omstreeks 9 uur zeer dicht nabij den dijk viel. Er vielen geen dooden of gewonden te betreuren; wel werden verschillende karabijnen door scherven onklaar geschoten. Toen het niet gelukte om de kazematten tot zwijgen te brengen, heeft de tegenstander, vermoedelijk omstreeks 11 uur, één zijner krachtigste gevechtsmiddelen in den strijd geworpen, n.l. één of meer pantserbestrijdingskanonnen van 8,8 cm. Alle drie de kazematten zijn door projectielen van dit geschut doorboord. Hij werd in stelling gebracht achter een heg op den Oostoever, onmiddellijk boven de veerpont. De rivierkazemat Zuid lag van ongeveer 5.30 tot 11.00 onder artillerievuur, dat evenwel niet veel schade aanrichtte. Na 11.00 ontving zij voltreffers, vermoedelijk van den hierboven genoemden vuurmond van 8,8 cm. De toestand werd nu hachelijk. Plotseling drong een projectiel door het schietgat. Een voltreffer sprong in de kazemat, doodde den commandant, verwondde den schutter ernstig en deed het trommelvlies van den helper scheuren. In de onmiddellijke nabijheid der kazemat werden in de schuttersputten een soldaat gedood (P. Litjens) en een korporaal gewond’.


1947

Op 12 juli 1947 werd door baron Van Voorst tot Voorst in Katwijk aan de Maas een monument onthuld. Het is een zandstenen obelisk, bekroond met een kruis. De zuil is 7 meter hoog. Daar staan de namen van de 25 slachtoffers uitgebeiteld, waaronder ook de naam van Pieter Litjens. Het 'Monument voor Nederlandse Militairen' in Katwijk (gemeente Cuijk) is opgericht ter nagedachtenis aan de 25 Nederlandse militairen van het Bataljon II-26 R.I. en het Korps P.T. die op 10 mei 1940 bij de strijd tegen de bezetter op de Maaslinie (die van Katwijk tot de Gennepse spoorbrug liep) zijn gesneuveld.



2013

In Meterik was al jaren geen directe familie van Pieter Litjens meer. Een nicht heeft, namens de familie, gevraagd om de stoffelijke resten over te brengen naar de Militaire Erebegraafplaats De Grebbeberg in Rhenen. Daar liggen meer gesneuvelde soldaten van zijn onderdeel, te weten de 3e Compagnie van het 2e Bataljon, 26e Regiment Infanterie. Dit verzoek werd door de Oorlogsgraven Stichting en de Gemeente Horst aan de Maas gehonoreerd. In Rhenen liggen zijn vrienden begraven en vindt hij zijn laatste rust. Militairen die in de oorlog gesneuveld zijn hebben eeuwigdurende grafrechten. Exhumatie van het graf van Pieter Litjens Donderdag 7 november 2013 om 11.00 uur vond op de militaire begraafplaats de Grebbeberg de herbegrafenis plaats van Pieter Litjens, tot dan begraven op de begraafplaats van Meterik. De ceremonie werd met beperkte militaire eer uitgevoerd, met veel respect voor onze landgenoot, die in de eerste meidagen van 1940 het leven heeft gelaten. De stoet werd voorafgegaan door een trommelaar, gekleed in een Nederlands militair uniform uit die dagen. Ook werd een kussen meegedragen met daarop de Nederlandse vlag, een militair hoofddeksel uit die dagen en een onderscheiding. Na de dragers met de kist volgde de familie en een peloton van het 42e Pantserinfanteriebataljon Limburgse Jagers. Hierna de genodigden, waaronder wethouder P. Driessen van Horst aan de Maas. Ook de familie, die het graf in Meterik verzorgde maar dit, door het ouder worden, niet langer kon, nam hier afscheid. Het graf op het kerkhof in Meterik behoort nu tot het verleden.


2018

Toen in november 2013 de stoffelijke resten van Pieter Litjens werden opgegraven werd de grafsteen ernstig beschadigd. In 2018 werd de grafsteen vakkundig gerestaureerd en woensdag 14 maart is de steen op het kerkhof herplaatst. De steen heeft een plek gekregen tegen de muur van het gebouw op het kerkhof, rechts naast het kruisbeeld. Hierdoor, en door de Pieter Litjensweg in Meterik blijft Pieter Litjens met Meterik verbonden en blijft zijn gedachtenis bewaard.


279 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
  • Facebook
  • Youtube
bottom of page