top of page

 WERKGROEPEN 

Binnen Heemkunde Meterik hebben zich een aantal werkgroepen gevormd en elke werkgroep gaat op zijn eigen terrein aan de slag.

 

Werkgroep ‘mensen’

De werkgroep ‘mensen’ verdiept zich, in de breedste zin van het woord, in Meterikse inwoners en oud-inwoners. Ze nemen interviews af bij Meterikse mensen die een verhaal kunnen vertellen, bijv. over hun jeugd, over bijzondere gebeurtenissen of over hun oorlogsherinneringen. De werkgroep mensen verzamelt ook informatie over Meterikse mensen die een bijzondere betekenis voor het dorp hebben gehad. Daarnaast worden de vele bijnamen geïnventariseerd van Meterikse personen uit heden en verleden. Waar komen de bijnamen vandaan, wanneer zijn ze ontstaan etc.

Giessen Toën (Toon Jenniskens), een oud-inwoner van Meterik, inventariseert Mieëterikse wäörd en schrijft daar, in het dialect, een korte uitleg over, aangevuld met eigen (jeugd)ervaringen.

 

Werkgroep ‘gebouwen en landschap’

Binnen deze werkgroep wordt aan meerdere projecten gewerkt.

Alle gegevens van de molen worden verzameld en deze worden in een tijdlijn gezet. Dat geldt ook voor de karakteristieke huizen rondom de kerk.

 

Ook wordt er gewerkt aan de tijdlijn m.b.t.de sociaaleconomische ontwikkeling van het Meteriks veld en aan de tijdlijn van de tuinbouw in Meterik vanaf 1870.

 

Heemkunde Meterik is ook betrokken bij de festiviteiten b.g.v. 800 jaar Horst aan de Maas. Rondom de molen wordt het verhaal van de geschiedenis van de landbouw in beeld gebracht. Op enkele ha. grond rondom de molen worden gedurende het jaar 2019  zaai- en oogstwerkzaamheden van vroeger en nu gedemonstreerd.

 

Werkgroep 'onderwijs'

De werkgroep ‘onderwijs’ doet onderzoek naar het ontstaan en de geschiedenis van het onderwijs in Meterik. Zo had Meterik een openbare lagere school maar ook een modevakschool en een tuinbouwschool.

 

In de loop der jaren en eeuwen hebben op het gebied van het onderwijs de nodige ontwikkelingen plaats gevonden zoals bijvoorbeeld:

  • onderwijs op diverse locaties in Meterik

  • het bouwen en verbouwen van schoolgebouwen

  • veranderingen op de manier van het geven van onderwijs

  • de mensen die het onderwijs hebben verzorgd

  • ontwikkelingen op het gebied van openbaar naar bijzonder onderwijs:           

 

Naast het lager onderwijs/basisonderwijs waren er nog meer vormen van onderwijs, zoals de modevakschool bij het klooster, de tuinbouwschool en de peuterspeelzaal, waarover zoveel mogelijk gegevens worden verzameld.

 

Werkgroep 'ICT'

De werkgroep ICT verzorgt de website en het digitale archief.

Werkgroep 'PR'

De werkgroep PR verzorgt publicaties en zoekt naar mogelijkheden om Heemkunde Meterik te promoten. Daarnaast zijn de leden van de werkgroep PR op zoek naar (sponsor)gelden om de activiteiten van Heemkunde Meterik te bekostigen.

  • Facebook
  • Youtube
bottom of page