top of page

ANBI

Stichting Heemkunde Meterik werd 24 mei 2017 opgericht.


De stichting heeft als doel:
het achterhalen, vastleggen, bewaren en delen van - uit historisch oogpunt - belangrijke voorwerpen, gegevens en gebe
urtenissen die op enigerlei wijze verband houden met het heden en verleden van Meterik;


De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verzamelen en bestuderen van de historie en het heden van Meterik en het organiseren van activiteiten die daarop gericht zijn. Er worden ook activiteiten georganiseerd die gericht zijn op het verkrijgen van middelen om het doel van de stichting te bevorderen.


Postadres: Crommentuynstraat 27 5964NL METERIK
Mailadres: info@heemkundemeterik.nl
Website: www.geschiedenismeterik.nl


Namen bestuursleden:
M. Bakker – Brouwers
L. Seuren
R. Verbong


De stichting heeft geen beloningsbeleid


ANBI- status

ANBI- status toegekend aan Heemkunde Meterik


30 juni 2018 ontvingen we van de belastingdienst het bericht dat aan Heemkunde Meterik de ANBI-status is toegekend. “Ik merk uw instelling vanaf 24 mei 2017 aan als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI”.
Giften van donateurs aan ANBI’s tellen mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Wie periodiek (meerdere jaren achtereen) schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Hiervoor bestaat geen maximum.
Vroeger moest een dergelijke schenkingsovereenkomst worden vastgelegd door een notaris. Nu is een overeenkomst tussen de schenker en het goede doel voldoende.


Nalatenschappen aan ANBI’s zijn vrijgesteld van successierecht.


Beleidsplan

Het bestuur en de leden voeren de doelstellingen uit:

 • Informatie wordt verzameld en uitgedragen d.m.v. de website en wekelijkse 
  publicaties in het Meterikse weekblad ’t Krèntje

 • Jaarlijks is er een openbare publiekspresentatie

 

 • 2017: ‘Heemkunde Meterik, meer dan de moeite waard’. Hierin werd een beeld geschetst van de sociaal-economische ontwikkeling van Meterik.

 • 2018: ‘De krant van gisteren’ Meterikse nieuwsfeiten uit het verleden

 • 2018: Tijdens de molendagen ging onze website www.geschiedenismeterik.nl in de lucht. Er werd een banner gepresenteerd die een permanente plaats krijgt bij de molen waarop de geschiedenis van de molen zichtbaar is.

 • 2018: Presentatie verzorgd over de geschiedenis van het onderwijs in Meterik.

 • 2018: Bij gelegenheid van de verhuizing van de basisschool naar de nieuwe locatie verzorgden we een film- en fototentoonstelling in de nieuwe basisschool.

 • 2019: Presentatie over de ontwikkeling van het Meteriks Veld. Hierbij werden een achttal panelen gepresenteerd waarop die ontwikkeling is afgebeeld; de panelen hebben een plaats gekregen in de kapschuur bij de molen.

 • 2019: Medewerking verleend aan de Meterikse invulling van ‘800 jaar Horst’. Het betrof een agrarisch project op het Meteriks Veld. Verdeeld over drie dagen, 24 maart, 11 augustus en 10 november heeft men de ontwikkeling kunnen zien die boeren in de afgelopen 800 jaar hebben doorgemaakt op het gebied van zaaien, maaien en dorsen.

 • 2019: Presentatie in de kerk van Meterik. Heemkunde Meterik vertelde aan de hand van foto’s en oude films het verhaal van de geschiedenis van de kerk en parochie van Meterik.

 • 2020: I.v.m. Covid geen publieksactiviteiten

 • 2021: I.v.m. de coronamaatregelen geen publieksactiviteiten.

 • 2021: Een belangrijke ontwikkeling in 2021 was de deelname aan de pilot van Het Limburgs ErfgoedNet waar we ons vervolgens definitief bij aansloten. 19 november 2021 ging de website van het Limburgs ErfgoedNet officieel de lucht in en middels een link op de website van Heemkunde Meterik www.geschiedenismeterik.nl is nu een link naar ons digitaal archief dat we hebben ondergebracht bij het Limburgs ErfgoedNet.

 • 2022: I.v.m. de coronamaatregelen geen publieksactiviteiten.

 • De website is uitgebreid met veel foto’s, documenten en films; veel oude videobanden zijn omgezet en geplaatst op de website.

 • De Meterikse bijnamen zijn geïnventariseerd, ‘op straat’ gezet en op de website geplaatst.

 • 2023: Boswandeling oorlogsverleden 'De Schaak' ontwikkeld; deze GPS wandeling is tijdens een lezing gepresenteerd aan het publiek en is te vinden op onze eigen website. Daarnaast veel filmpjes uit het verleden bekeken en informatie erbij gezocht. Ook een aantal interviews zijn afgenomen en worden verder ontwikkeld om te plaatsen in het archief. Nieuw regionaal overleg tussen heemkunde verenigingen geïnitieerd en bijgewoond door het bestuur. 

In de komende jaren wordt verder gewerkt aan het bereiken van de doelstellingen. In 2024 gaan we de website uitbreiden met een bidprentjesmodule en pdf indexering.


Met andere heemkundeverenigingen worden contacten onderhouden o.a. tijdens de
Regionale Overleggen Heemkundeverenigingen

 

Extra info
De financieel jaarverslagen zijn te vinden onder de volgende links: 202320222021, 2020

 • Facebook
 • Youtube
bottom of page