top of page

1733

In 1733 was er de eerste keer sprake van de ‘Meterickse Schoole’. De eerste schoolmeester was Peter van Riel. In 1825 werd er een nieuw schoolvertrek gebouwd en later nog twee secreten (toiletten). Eveneens werd er een schoolhuis (onderwijzerswoning) gebouwd. Daarna volgden nog diverse verbouwingen.

1891

In 1891 werd besloten tot het bouwen van een schoolgebouw met meerdere lokalen: dat werden er uiteindelijk drie. Tevens werd er een nieuwe onderwijzerswoning gebouwd met een privaatgebouwtje en een brandspuithuisje.

1926

In 1926 werd de voorheen ‘gemengde openbare school’ gesplitst in de Bijzondere RK Lagere Meisjesschool  (in het pas gebouwde Theresiaklooster) en een Openbare jongensschool. Er werd ook gestart met een bewaarschool, die later kleuterschool werd. In 1948 werd de jongensschool officieel de RK St. Tarcisiusschool.

Vervolgens werd de school weer gemengd en werd deze school, de Willem Alexanderschool, gehuisvest in een noodgebouw aan de Pastoor Notermansstraat.

1984

In 1984 werd een nieuw schoolgebouw betrokken dat de naam kreeg ‘Onder de Wieken’. In februari 2018 is gestart met de verbouwing van het voormalige klooster.

In het schooljaar 2018/2019 wordt het klooster als nieuwe onderwijslocatie in gebruik genomen.

  • Facebook
  • Youtube
bottom of page