top of page

 KAARTEN 

De oudste kaart die we kennen is de ‘Kartenaufnahme der Rheinlande durch Tranchot und v. Müffling 1803 – 1820’, de zogenaamde Tranchotkaart. Op deze kaart zijn de buurschappen Meterich, Schadijck en Middelyck ingetekend met daarbij de namen van boerderijen zoals Keysers, Hax, den Speulhof, Fleuren enz.

Hieronder vind u de kaarten van Meterik in chronologische volgorde en daarbij is te zien dat de ‘grenzen’ en de benaming van Meterik in de loop der jaren zijn gewijzigd. Straten zijn verdwenen, nieuwe straten zijn aangelegd en de bebouwing is uitgebreid.

  • Facebook
  • Youtube
bottom of page