top of page

 STICHTING HEEMKUNDE METERIK 

Na een klein jaar van voorbereiding is 24 mei 2017 Stichting Heemkunde Meterik opgericht. Meterik is een dorp met een lange en rijke historie en Heemkunde Meterik wil die historie in al zijn facetten zichtbaar maken voor alle (oud)inwoners en andere belangstellenden.

Feiten/gebeurtenissen, verhalen, foto’s etc. zullen digitaal verwerkt worden, zodat voor eenieder thuis op de computer zaken bekeken en nagelezen kunnen worden.

 

De vereniging telt 17 leden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

Mariet Bakker (voorzitter), Leon Seuren (secretaris) en Rik Verbong (penningmeester).

Binnen Heemkunde Meterik hebben zich een aantal werkgroepen gevormd en elke werkgroep gaat op zijn eigen terrein aan de slag. Daarnaast zijn er enkele plenaire vergaderingen.

Heb je interesse om mee op zoek te gaan naar Meteriks heden en verleden, meld je dan aan bij Heemkunde Meterik. Gooi foto’s, bidprentjes, stambomen, feestgidsen, verenigingsnieuws, documenten of andere info over Meteriks verleden of heden a.u.b. niet weg, maar schenk ze aan Heemkunde Meterik.

 

Neem contact op met een van de leden of mail naar info@heemkundemeterik.nl.

 

Alvast hartelijk bedankt!

Het logo is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

HM staat voor Heemkunde Meterik.

Groen is de kleur van Meterik en verwijst naar de agrarische sector en het groene landschap, bruin is de kleur van ‘oud’.

De vorm van het logo doet denken aan een huis; heemkunde is onderzoek naar je heem, naar de eigen leefomgeving, naar waar je woont.

Het kruis symboliseert de wieken van de molen die een niet weg te denken plaats inneemt in Meterik.

  • Facebook
  • Youtube
bottom of page