top of page

 LANDSCHAPPEN 

Meterik is gelegen in een gebied dat al sinds de prehistorie bewoning kent. Aan de noordzijde grenst het dorp aan vruchtbaar akkerland, omsloten door bossen en stuifduinen en een lager gelegen nat weidegebied. 

Aan de westkant lag een uitgestrekt heidegebied waar herders hun schapen lieten grazen en imkers hun bijenvolken hielden voor het verkrijgen van honing.

Aan de zuidkant van Meterik was het beekdal van de Kabroeksebeek met rijke weilanden; hier graasde het vee van de overwegend agrarische bevolking. Het in het zuidwesten gelegen heidegebied ontwikkelde zich omstreeks 1950 tot een tuinbouwgebied, dit ten gevolge van de heide-ontginningen.

  • Facebook
  • Youtube
bottom of page