GESCHIEDENIS 

 METERIK 

  (MIËTERIK)  

scroll

METERIK IS EEN DORP MET EEN LANGE EN ZEER RIJKE HISTORIE

De eerste gegevens uit opgravingen in het Meterikse veld dateren al van de Romeinse tijd. De eerste geschreven stukken die zijn aangetroffen, stammen uit 1483. Daarin is sprake van een stuk grond van 15 morgen, gelegen tussen ‘Scadick’ en “Meterik”, dat beleend is aan Jacob van Scaedick.

Waarschijnlijk is Meterik ontstaan uit een groep boerderijen gedurende de ontginningen in de 10e tot 14e eeuw. Waar de naam Meterik vandaan komt is onduidelijk.

DIGITAAL ARCHIEF

Het streven is om alle informatie te centraliseren en digitaal beschikbaar te stellen. De informatie op deze website is slechts een beknopt overzicht van alle informatie. In het digitaal archief is alle informatie terug te vinden over het ontstaan van de Meterik, variërend van oude foto’s tot digitale kopieën van belangrijke gemeentelijke archiefstukken. We blijven op zoek naar informatie over de historie van Meterik. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kan contact worden opgenomen met info@heemkundemeterik.nl.

 

 BERICHTEN 

 VIDEO 

  • Youtube
  • Facebook