top of page
meterik molen  2       568_edited.jpg

 GESCHIEDENIS 

  (MIËTERIK)  

 METERIK 

METERIK IS EEN DORP MET EEN LANGE EN ZEER RIJKE HISTORIE

De eerste gegevens uit opgravingen in het Meterikse veld dateren al van de Romeinse tijd. De eerste geschreven stukken die zijn aangetroffen, stammen uit 1483. Daarin is sprake van een stuk grond van 15 morgen, gelegen tussen ‘Scadick’ en “Meterik”, dat beleend is aan Jacob van Scaedick.

Waarschijnlijk is Meterik ontstaan uit een groep boerderijen gedurende de ontginningen in de 10e tot 14e eeuw. Waar de naam Meterik vandaan komt is onduidelijk.

DIGITAAL ARCHIEF

Het streven is om alle informatie te centraliseren en digitaal beschikbaar te stellen. De informatie op deze website is slechts een beknopt overzicht van alle informatie.

 

In samenwerking met Limburgs Erfgoed is er een 

digitaal archief opgezet waar uitgebreide informatie terug is over de Meterik en ook andere heemkunde verenigingen.

 

Er zijn verschillende documenten terug te vinden variërend van oude foto’s, video's tot digitale kopieën van gemeentelijke archiefstukken.

 

We blijven op zoek naar informatie over de historie van Meterik en streven er naar het archief steeds verder uit te breiden. Voor eventuele vragen, opmerkingen of aanvullingen kunt u contact met ons opnemen: info@heemkundemeterik.nl

Anchor 1

 BERICHTEN 

  • Facebook
  • Youtube
bottom of page