1887 | EERSTE BESCHUIT

In 1887 overleed Johannes Tacken, zijn vrouw Hubertina was reeds enkele jaren eerder overleden en zo werd het relatief jonge gezin op  al vroeg ouderloos. Op dit kritieke moment nam Piet Tacken een neef van Leonardus Tacken, als toeziend voogd en pleegvader de zorg voor het ouderloze gezin en het beheer van het bedrijf op zich. Hij heeft ongeveer 5 jaren zijn beste krachten aan de verdere uitbreiding van het bedrijf gegeven. Toen Piet Tacken in 1892 naar elders vertrok, achtte men Leonardus nauwelijks 18½ jaar oud, voldoende bekwaam om de leiding van het bedrijf zelfstandig over te nemen. De gestage groei en bloei van het bedrijf moge getuige, dat het vertrouwen in zijn capaciteit als goed vak- en koopman gerechtvaardigd was. In de negentiger jaren verkocht men de eerste beschuit uit eigen bedrijf.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload