1942


Verslag uit Militaire Spectator maart 1942

Voorwand Kazemat 115 S. Katwijk aan de Maas

‘Bijzonder krachtig trad de vijandelijke artillerie op tegen de rivierkazemat Zuid en de kazematten 115 S en 114 G, welke vuur konden brengen op de plaats van het Maasveer en de naaste omgeving. Ook het stuk 8 staal heeft uiteraard van dit vuur zijn deel gehad. Bij dit stuk bevonden zich 7 bedieningsmanschappen.

Toen reeds zeer vroeg in den morgen Duitsch geschut aan de Maas verscheen en achter een heg stelling nam, mocht de wachtmeester hierop het vuur niet openen, "daar zijn opdracht was om op pantser- en vechtwagens te vuren". Daarna kwam een Rijnaak de Maas afzakken; het bleek niet mogelijk om deze tot zinken te brengen.

De bediening heeft -voor zooveel zulks mogelijk was - met de karabijn geschoten, doch moest veelal dekking zoeken tegen het artillerievuur, dat na omstreeks 9 uur zeer dicht nabij den dijk viel. Er vielen geen dooden of gewonden te betreuren; wel werden verschillende karabijnen door scherven onklaar geschoten.

Toen het niet gelukte om de kazematten tot zwijgen te brengen, heeft de tegenstander, vermoedelijk omstreeks 11 uur, één zijner krachtigste gevechtsmiddelen in den strijd geworpen, n.l. één of meer pantserbestrijdingskanonnen van 8,8 cm. Alle drie de kazematten zijn door projectielen van dit geschut doorboord. Hij werd in stelling gebracht achter een heg op den Oostoever, onmiddellijk boven de veerpont. De rivierkazemat Zuid lag van ongeveer 5.30 tot 11.00 onder artillerievuur, dat evenwel niet veel schade aanrichtte. Na 11.00 ontving zij voltreffers, vermoedelijk van den hierboven genoemden vuurmond van 8,8 cm. De toestand werd nu hachelijk. Plotseling drong een projectiel door het schietgat. Een voltreffer sprong in de kazemat, doodde den commandant, verwondde den schutter ernstig en deed het trommelvlies van den helper scheuren. In de onmiddellijke nabijheid der kazemat werden in de schuttersputten een soldaat gedood (P. Litjens) en een korporaal gewond’.33 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

1905

Pieter Litjens werd op 18 maart 1905 in Meterik geboren. Hij sneuvelde aan het begin van de tweede wereldoorlog in Linden (Katwijk aan de Maas).

1940