top of page

DEN ALDE BEKKER


Het gebouw Den Alde Bekker heeft sinds begin 1800 diverse functies gehad. In het begin een agrarische functie. Maar al snel kwam er een sociaal economische invulling bij. Zoals een café bakkerij. Verder heeft het gebouw een plaats op de gemeentelijke monumentenlijst gekregen als dorpsgezicht. Hieronder het verhaal van een gebouw met een bakkers/kruidenierswinkeltjes met diverse functies.

Omstreeks 1870 gebouwde / herbouwde langgevelboerderij van het type dwarshuisgroep. Later omgevormd tot bakkerij en bakkerswinkel. Mede daardoor een sterk gewijzigde detaillering. Opgetrokken in schoonmetselwerk en knipvoegen, later voorzien van pleisterwerk dat onder andere speklagen en hoekblokken moet suggereren. De oostgevel zijn afgewerkt met metselwerk in boerenvlechting. Boven de voordeur bevind zich een Vlaamse gevel die eindigt in een punt. Deze gevel wordt geflankeerd door twee kleinere dakkapellen. Het pand heeft een pannen gedekt zadeldak. Het venstertype is laat negentiende eeuw (T vensters).1887 | EERSTE BESCHUIT

In 1887 overleed Johannes Tacken, zijn vrouw Hubertina was reeds enkele jaren eerder overleden en zo werd het relatief jonge gezin op al vroeg ouderloos. Op dit kritieke moment nam Piet Tacken een neef van Leonardus Tacken, als toeziend voogd en pleegvader de zorg voor het ouderloze gezin en het beheer van het bedrijf op zich. Hij heeft ongeveer 5 jaren zijn beste krachten aan de verdere uitbreiding van het bedrijf gegeven. Toen Piet Tacken in 1892 naar elders vertrok, achtte men Leonardus nauwelijks 18½ jaar oud, voldoende bekwaam om de leiding van het bedrijf zelfstandig over te nemen. De gestage groei en bloei van het bedrijf moge getuige, dat het vertrouwen in zijn capaciteit als goed vak- en koopman gerechtvaardigd was. In de negentiger jaren verkocht men de eerste beschuit uit eigen bedrijf.


1934 | NIEUW AANBOUW

Aan de oostkant van Den Alde Bekker word begonnen aan de bouw van een nieuw huis gebouwd. Dit huis is bestemd voor Leonard Tacken en echtgenote. Later zal de Boerenleenbank (Rabobank) zich in dit pand vestigen. Heden is de bestemming voor dit pand wonen.


1936 | OVERDRACHT BAKKERIJ

Op de dag voor diens huwelijk nam zijn zoon Jan Tacken het bedrijf over van Leonardus Tacken Het waren moeilijke jaren, mobilisatie, oorlog en bezetting volgden elkander op. Realisatie van weloverwogen plannen, gericht op reorganisatie en betere service, waren in deze periode nauwelijks haalbaar en werden noodgedwongen tot na de bevrijding uitgesteld.1945 Thans werkt Nederland met volharding aan zijn herstel.

1948 | MODERNISERING BAKKERIJ

In 1948 werd het woonhuis, winkel en magazijnen, mede als gevolg van de provisorisch opgeknapte oorlogsschade volledig verbouwd en gemoderniseerd. In 1950 werd de bakkerij vergroot door de bij ruimten bij de eigenlijke bakkerij te voegen.


1957 | NIEUWE OVEN

In 1957 werd de gemetselde oven vervangen door een modernere versie. De nieuwe oven die met briketten werd gestookt ging veel zuiniger om met energie. Dit had het gevolg dat in de winterdag de bakkerij een kachel gestookt moest worden om de vereiste behaaglijke warmte te krijgen.

1963 | SCHAALVERGROTING

Ondertussen stonden ook maatschappelijke ontwikkelingen niet stil. De tijd van schaalvergroting en mechanisering in de bedrijven diende zich aan. Jan Tacken besloot om met 6 collegae uit Horst samen een grote brood-banketbakkerij te beginnen. In 1963 was bakkerij Hobro (Horster Brood) een feit. Dit had natuurlijk als consequentie dat de eigen bakkerij in Meterik stil gelegd werd.


1965 | ZIEKTE JAN

In 1965 werd Jan Tacken ernstig ziek, zware medische operaties waren onvermijdelijk en later zou blijken dat hij niet meer als zodanig zou opknappen en dat het bezorgen van brood voor hem niet haalbaar meer was. Noodgedwongen moest de bedrijfsvoering aangepast worden, het bezorgen van brood werd gestopt en het assortiment kruidenierswaren aanzienlijk uitgebreid. Wat weer tot gevolg had dat het neven-assortimenten, zoals glas porselein en manufacturen weer kleiner werd.​

1970 | OVERLIJDEN JAN

Na de overlijden van Jan Tacken in 1970 werd het bedrijf door de echtgenote van Jan Tacken, Mina Tacken Houben voortgezet, dit met hulp van dochter Nellie die reeds vanaf haar vijftiende jaar mee in het bedrijf werkzaam was.​


1974 | NIEUWBOUW

In 1974 werden de overbodige bijgebouwen gesloopt, zoals de toegangspoort met de meelzolders enkele stallen en schuurtjes. Op de vrijgekomen grond werden 4 woningen gebouwd t.w. Donkstraat 1, 3, 5 en 7​.


1976 | OVERDRACHT NELLIE

Met de overdracht van het bedrijf in 1976 naar dochter Nellie Tacken ging ook een enorme verbouwing gepaard, het gebouw werd gesplitst in twee woonhuizen en de winkelruimte uitgebreid en omgebouwd van bediening naar zelfbediening. Vanaf nu ging er weer meer aandacht uit naar de neven-assortimenten zoals tabak, drogisterij artikelen, cadeauartikelen, schrijfbenodigdheden en huishoudelijk artikelen. Zoals gezegd in het gebouw werden twee woonhuizen gerealiseerd in één woongedeelte gingen Nellie Tacken met haar moeder (MinaTacken Houben) wonen. In de andere woning ging Jac Tacken en Anna Claessens​.

1997 | BEEINDIGING BEDRIJF

In 1997 trad Nellie Tacken in het huwelijk met Jan Sijbers en werd het besluit genomen om in augustus1997 volledig te stoppen met het bedrijf.


2013 | NIEUWBOUW

Na het overlijden van mw. Tacken Houben in 2006 en Nellie Sijbers Tacken in 2012 heeft het gebouw een totaal ander functie gekregen, namelijk uitsluitend wonen, het gebouw is weer verbouwd naar huidige woonvorm en heeft in 2013 de naam “Den Alde Bekker” gekregen. Nu zijn er drie eengezinswoningen en twee appartementen gerealiseerd in de oude monumentale langgevelboerderij (nieuwe huizen in een monumentaal jasje). T.w. st.Jansstraat 20, 22, 20a, 20.b en 20c. Op het perceel achter het huis (Bekkershof) worden twee vrijstaande woningen gerealiseerd. T.w. Bekkershof 3 en 5. Ook zal de gemeente er een wandelpad tussen Meterik en de Afhang in Horst realiseren.

2013 | REALISATIE DEN ALDE BEKKER

Met de realisatie van “den Alde Bekker en Bekkershof” blijven de sfeer van het monument en het nostalgische karakter van deze plaats behouden. In een van de 5 woningen in “den Alde Bekker”, woont nu nog steeds een dochter van Jac Tacken zodat sinds 1868 in dit huis iemand woont uit de oude Bakkersfamilie Tacken. In één van de vrijstaande woningen (Bekkershof) woont Jac en Anna Tacken.282 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Jac Lemmen

  • Facebook
  • Youtube
bottom of page